Hiển thị tất cả 12 kết quả

TOUR DU XUÂN : THANH HÓA – CHÙA HƯƠNG – YÊN TỬ – ĐỀN TRẦN – THANH HÓA 2N1Đ

2 ngày 1 đêm

THANH HÓA - CHÙA HƯƠNG - YÊN TỬ - ĐỀN TRẦN - THANH HÓA

2,449,000 đồng

2,449,000 

TOUR DU XUÂN : THANH HÓA – CHÙA TAM CHÚC – CHÙA BÁI ĐÍNH – THANH HÓA 1N

1 ngày

THANH HÓA - CHÙA TAM CHÚC - CHÙA BÁI ĐÍNH - THANH HÓA

1,240,000 đồng

1,240,000 

TOUR DU XUÂN : THANH HÓA – TAM CHÚC – ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ – TAM CỐC – THANH HÓA 2N1Đ

2 ngày 1 đêm

THANH HÓA - TAM CHÚC - ĐỊA TẠNG PHI LAI TỰ - TAM CỐC - THANH HÓA

2,399,000 đồng

2,399,000 

THANH HOÁ – ĐỀN SÒNG – YÊN TỬ – ĐỀN ĐÔ – CHÙA PHẬT TÍCH

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Đền Sòng - Yên Tử - Đền Đô - Chùa Phật Tích

1,770,000 đồng

1,770,000 

THANH HOÁ – PHỦ GIẦY – ĐỀN TRẦN – CHÙA PHỒ MINH

01 ngày

Thanh Hóa - Phủ Giầy - Đền Trần - Chùa Phổ Minh

630,000 đồng

630,000 

THANH HOÁ – CHÙA HƯƠNG TÍCH – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – MỘ BÁC GIÁP

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Động Hương Tích - Đền Ông Hoàng Mười - Động Thiên Đường - Mộ Bác Giáp

1,850,000 đồng

1,850,000 

THANH HOÁ – ĐỀN HÙNG – ĐỀN GIÓNG – CHÙA TÂY PHƯƠNG LÀNG VĂN HÓA 54 DÂN TỘC VIỆT NAM – KDT K9

03 ngày 02 đêm

Thanh Hóa - Đền Hùng - Đền Gióng - Chùa Tây Phương - Làng Văn hóa 54 dân tộc Việt Nam - KDT K9

2,100,000 đồng

2,100,000 

THANH HÓA – CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – LĂNG BÁC

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Lăng Bác

1,390,000 đồng

1,390,000 

THANH HOÁ – CHÙA HƯƠNG – BÀ CHÚA KHO – YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Bà Chúa Kho- Yên Tử - Chùa Ba Vàng

2,050,000 đồng

2,050,000 

THANH HÓA – CHÙA BA VÀNG- CÁI BÀU – CỬA ÔNG – CÔN SƠN KIẾP BẠC

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Ba Vàng - Chùa Cái Bàu - Cửa Ông - Côn Sơn Kiếp Bạc

1,410,000 đồng

1,410,000 

THANH HÓA – TÂY THIÊN – TAM ĐẢO

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Tây Thiên - Tam Đảo

1,690,000 đồng

1,690,000 

THANH HÓA – CHÙA HƯƠNG – YÊN TỬ – ĐỀN TRẦN

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Yên Tử - Đền Trần

2,080,000 đồng

2,080,000