Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HOÁ – CHÙA HƯƠNG – BÀ CHÚA KHO – YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Bà Chúa Kho- Yên Tử - Chùa Ba Vàng

2,050,000 đồng

2,050,000 

THANH HÓA – CHÙA BA VÀNG- CÁI BÀU – CỬA ÔNG – CÔN SƠN KIẾP BẠC

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Ba Vàng - Chùa Cái Bàu - Cửa Ông - Côn Sơn Kiếp Bạc

1,410,000 đồng

1,410,000