Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HOÁ – LĂNG BÁC – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

01 ngày

Thanh Hóa - Lăng Bác - Văn Miếu Quốc tử Giám

760,000 đồng

760,000 

THANH HOÁ – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM – KHOANG XANH LÀNG VĂN HÓA 54 DÂN TỘC

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Văn Miếu Quốc Tử Giám - Khoang Xanh - Làng Văn hóa 54 dân tộc

1,650,000 đồng

1,650,000