Hiển thị tất cả 4 kết quả

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY 4 ĐÊM

06 ngày 05 đêm

THANH HOÁ – LẠNG SƠN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI – THANH HOÁ

8,890,000 đồng

8,890,000 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRUNG QUỐC

05 ngày 04 đêm

HÀ NỘI - TRƯỜNG SA - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN

11,990,000 đồng

11,990,000 

HÀ NỘI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG TRẤN

04 ngày 03 đêm

Hà Nội - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn

7,990,000 đồng

7,990,000 

TRƯƠNG GIA GIỚI – THIÊN MÔN SƠN – HỒ BẢO PHONG – PHÙ DUNG TRẤN – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

06 ngày 05 đêm

Hà Nội - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Hồ Bảo Phong - Phù Dung Trấn - Phượng Hoàng Cổ Trấn