Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HÓA – NGÃ BA ĐỒNG LỘC – MỘ ĐẠI TƯỚNG – ĐỘNG PHONG NHA

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Ngã Ba Đồng Lộc - Mộ Đại Tướng - Động Phong Nha - Thanh Hóa

1,730,000 đồng

1,730,000 

THANH HOÁ – CHÙA HƯƠNG TÍCH – ĐỀN ÔNG HOÀNG MƯỜI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – MỘ BÁC GIÁP

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Động Hương Tích - Đền Ông Hoàng Mười - Động Thiên Đường - Mộ Bác Giáp

1,850,000 đồng

1,850,000