Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HOÁ – LĂNG BÁC – VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

01 ngày

Thanh Hóa - Lăng Bác - Văn Miếu Quốc tử Giám

760,000 đồng

760,000 

THANH HÓA – CHÙA THẦY – CHÙA TÂY PHƯƠNG – LĂNG BÁC

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Lăng Bác

1,390,000 đồng

1,390,000