Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HOÁ – PHỦ GIẦY – ĐỀN TRẦN – CHÙA PHỒ MINH

01 ngày

Thanh Hóa - Phủ Giầy - Đền Trần - Chùa Phổ Minh

630,000 đồng

630,000 

THANH HÓA – CHÙA HƯƠNG – YÊN TỬ – ĐỀN TRẦN

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Yên Tử - Đền Trần

2,080,000 đồng

2,080,000