Hiển thị tất cả 2 kết quả

THANH HOÁ – CHÙA HƯƠNG – BÀ CHÚA KHO – YÊN TỬ – CHÙA BA VÀNG

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Bà Chúa Kho- Yên Tử - Chùa Ba Vàng

2,050,000 đồng

2,050,000 

THANH HÓA – CHÙA HƯƠNG – YÊN TỬ – ĐỀN TRẦN

02 ngày 01 đêm

Thanh Hóa - Chùa Hương - Yên Tử - Đền Trần

2,080,000 đồng

2,080,000