Từ ngày 28-8 đến 1-9 vừa qua, đoàn tham quan 26 người gồm các nhà báo và đại diện các công ty du lịch Việt Nam đã đến thăm Hàn Quốc theo chương trình giới thiệu tour du lịch công nghiệp của nước này. Du lịch công nghiệp không phải là khái niệm mới trên thế giới. Tuy nhiên, với cả